Kolejna grupa etniczna w Mjanmie chwyciła za broń, decydując się na walkę z rządem centralnym. Tym razem jest to wyznająca islam mniejszość Rohingja.

Według analiz organizacji Burma Human Rights Network władze Mjanmy już na przełomie lat 2012 i 2013 zainicjowały kampanię wymierzoną w muzułmańskich obywateli. Objawiało się to przede wszystkim odmową wydawania dokumentów oraz utrudnianiem dostępu do opieki medycznej i edukacji. Demokratyzacja państwa doprowadziła jedynie do zaostrzenia sytuacji. Ciągle wpływowa armia umożliwiła działania ultranacjonalistów oraz buddyjskich radykałów.

Najtrudniejsza sytuacja panuje w stanie Rakhine (Arakan). Już w 2012 roku doszło tam do pogromów, w których wyniku ponad 120 tysięcy osób musiało opuścić domy. Ofiarami represji byli Rohingja, wielu z nich zdecydowało się uciec do sąsiednich Bangladeszu i Tajlandii.

Działania władz wywołały opór. W 2016 roku powstała Arakańska Armia Ocalenia Rohingja (ASRA). Grupa przeprowadziła pierwszy atak 9 października – na trzy posterunki straży granicznej, w których miało zginąć dziewięciu policjantów. Siły rządowe rozpoczęły wówczas akcje odwetowe, zakończone ucieczką kolejnych 75 tysięcy osób do Bangladeszu.

Wysłanie dodatkowych sił wojskowych do Rakhine sprowokowało ASRA do kolejnych działań. Ofensywa partyzantów ruszyła 25 sierpnia bieżącego roku. Jej rozmach zaskoczył wszystkich. Powstańcy są znacznie lepiej uzbrojeni niż wcześniej. Celem ataków stało się niemal trzydzieści posterunków sił porządkowych i baza wojskowa, wysadzono liczne mosty, a wiele dróg zaminowano. W trwających od tamtej pory nieprzerwanie walkach zginąć mogło już ponad 400 osób.

ONZ i państwa regionu są coraz bardziej zaniepokojone sytuacją w Mjanmie. Z dostępnych danych wynika, że wojsko stosuje przy pacyfikacji taktykę spalonej ziemi. Organizacje humanitarne donoszą, że granica z Bangladeszem została zaminowana. Wielu uchodźców dociera do obozów z ranami wywołanymi przez eksplozje min, a także ranami postrzałowymi.

Zobacz też: Mjanma przeprasza za zbombardowanie celu w Chinach

(atimes.com)

Mikhail Esteves, Creative Commons Attribution 2.0 Generic