Lockheed Martin zakończył proces przejmowania firmy Sikorsky Aircraft. Firma została włączona do segmentu biznesowego Lockheed Martin Mission Systems and Training (MST) i od tej chwili nosi nazwę „Sikorsky, a Lockheed Martin Company”.

– Dzisiaj z dumą witamy zespół Sikorsky w rodzinie Lockheed Martin – powiedziała Marillyn Hewson, prezes zarządu i dyrektor naczelny koncernu. – Lockheed Martin i Sikorsky szczycą się dziedzictwem innowacji i osiągnięć, które kształtują historię lotnictwa już od ponad wieku. Działając wspólnie mamy jeszcze większe możliwości dostarczania najlepszych wartości naszym klientom, pracownikom i udziałowcom – dodała.

W oświadczeniu prasowym Lockheed Martin podkreśla, że przejęcie Sikorsky Aircraft zwiększy zaangażowanie koncernu na rzecz dostarczania klientom rozwiązań gotowych do realizacji szerokiej gamy zadań. Ponadto rozszerzeniu ulegną główne kierunki działalności na rosnące obszary produkcji i techniczne utrzymanie śmigłowców. Przedstawiciele Lockheeda Martina zapewniają również, że dzięki wielkości ich koncernu zyska również Sikorsky, który tym samym wykorzysta efekt skali i utrzyma pozycję lidera zaawansowanych technologii w branży śmigłowcowej.

Prezesem zarządu firmy Sikorsky mianowano Dana Schultza, kierującego pracami nad jej włączeniem w struktury Lockheed Martin, które doprowadziły do dzisiejszego zakończenia procesu przejęcia. Poprzednio Schultz zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu obszaru biznesowego Systemów Okrętowych i Lotniczych w ramach segmentu MST koncernu.

– Dan jest byłym wojskowym pilotem śmigłowcowym i ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie wiropłatów, w tym w kierowaniu integracją systemów śmigłowcowych w Lockheedzie Martinie – powiedziała prezes Hewson. Dodała również, że wniesie on ogromne doświadczenie nabyte na stanowiskach kierowniczych i głęboką znajomość bazy naszych klientów zagranicznych.

Centrala Sikorsky’ego nadal będzie mieścić się w Stratfordzie w stanie Connecticut. Spółka zatrudnia prawie 15 tysięcy pracowników w jedenastu krajach. Jej śmigłowce są użytkowane przez wszystkie pięć rodzajów sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, a także przez wojska i użytkowników cywilnych w czterdziestu krajach.

(informacja prasowa Lockheeda Martina; fot. materiały prasowe Lockheeda Martina)

Lockheed Martin