Japonia wraz z dziesięcioma innymi państwami zamierza wezwać Stany Zjednoczone do usprawnienia sposobu zarządzania programem sprzedaży uzbrojenia Foreign Military Sales. Ma to na celu zmniejszenie opóźnień dostaw uzbrojenia oraz przyspieszenie zwrotów niewykorzystanych pieniędzy.

Japońskie ministerstwo obrony obawia się, że niewłaściwe funkcjonowanie programu wpłynie negatywnie na harmonogram wprowadzania nowego sprzętu do uzbrojenia i jego rozmieszczenia. Z powodu niewłaściwie prowadzonej dokumentacji czasami ciężko się nawet dowiedzieć czy dana partia zamówionego sprzętu została już wysłana i kiedy może dotrzeć do odbiorcy.

Drugim powodem krytyki programu Foreign Military Sales są nieprzejrzyste zasady finansowe. Zakupy realizowane za pośrednictwem tej procedury polegają na tym, że kupujący z góry płaci za sprzęt na podstawie amerykańskich szacunków, a ewentualna nadwyżka jest później zwracana. Japonia i pozostałe państwa uważają, że czas oczekiwania na zwrot pieniędzy jest zbyt długi i jest jedną z przyczyn ciągłego wzrostu wydatków zbrojeniowych.

Na koniec 2018 roku budżetowego Japonia odnotowała 132 przypadki niezrealizowanych dostaw na sumę ponad 32 miliardów jenów i 263 przypadki przetrzymywania nadpłaconych pieniędzy na sumę 49 miliardów jenów. Japoński urząd audytorski wielokrotnie wzywał ministerstwo obrony do podjęcia odpowiednich kroków zaradczych. Zaproponowano utworzenie w Waszyngtonie grupy roboczej składającej się z attaché obrony państw dotkniętych podobnymi problemami, wśród których są między innymi Kanada, Australia, Korea Południowa i Belgia.

Stany Zjednoczone są głównym dostawcą uzbrojenia dla japońskich sił zbrojnych. Największym kontraktem w ostatnim czasie jest zakup myśliwców F-35 po 10 miliardów jenów za sztukę. Dodatkowo prezydent Donald Trump wypowiadał się o chęci dalszego zwiększenia eksportu uzbrojenia do Japonii w celu zmniejszenia amerykańskiego deficytu w handlu z tym państwem. Japońscy audytorzy wyliczyli, że Japonia zajmuje trzecie miejsce na świecie – po Katarze i Arabii Saudyjskiej – pod względem wydatków na amerykańskie uzbrojenie w ramach Foreign Military Sales.

Zobacz też: Rusza finansowanie japońskiego myśliwca następnej generacji

(japantimes.co.jp)

Cp9asngf, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported