Kilka lat temu informowaliśmy o tym, jak szwajcarskie siły zbrojne szykują się na możliwość rozpadu struktur europejskich. Do podobnych scenariuszy opracowywanych przez Bundeswehrę dotarł tygodnik Der Spiegel.

Niemieckie siły zbrojne po raz pierwszy w historii opracowały raport zawierający prognozy sytuacji politycznej i gospodarczej w Europie. Liczący 102 strony dokument zatytułowany „Strategischen Vorausschau 2040” (Strategiczne Przewidywania 2040) został przekazany w lutym tego roku kierownictwu ministerstwa obrony i utajniony. Analitycy Bundeswehry opracowali sześć scenariuszy rozwoju sytuacji na Starym Kontynencie do roku 2040. Pod uwagę brano trendy społeczne i konflikty międzynarodowe mogące mieć wpływ na niemiecką politykę bezpieczeństwa. Autorzy nie zdecydowali się jednak przedstawić żadnych konkretnych zaleceń dotyczących chociażby kierunków rozwoju Bundeswehry.

Oczywiście najbardziej interesujące są trzy ostatnie, czyli najbardziej pesymistyczne scenariusze. „Zachód kontra Wschód” zakłada wstrzymanie integracji przez państwa ze wschodniej części Unii Europejskiej. Powstaje w ten sposób „Blok Wschodni”, do którego mogą przyłączyć się inne państwa członkowskie. Podobny rozwój wydarzeń opisuje scenariusz „Wielobiegunowa Rywalizacja”. Zakłada on wzrost znaczenia politycznych radykałów, a nawet możliwość ewolucji niektórych państw europejskich w stronę rosyjskiego modelu kapitalizmu państwowego.

Najczarniejszy jest ostatni scenariusz zatytułowany „Rozpad UE i Niemcy w trybie reaktywnym”. Lata niestabilności prowadzą do erozji obecnego porządku międzynarodowego, zmian w systemach wartości na całym świecie i zatrzymania globalizacji. Prowadzi to do zatrzymania procesu rozszerzania Unii Europejskiej i występowania z niej kolejnych państw. W efekcie Europa traci swoją konkurencyjność w skali globalnej. Narastający chaos dramatycznie odmienia sytuację polityczną i politykę bezpieczeństwa Niemiec i innych państw europejskich.

(spiegel.de)

US Navy / Photographer's Mate 2nd Class George Sisting