Według statystyk udostępnionych przez ukraińskie ministerstwo obrony tamtejsze siły zbrojne zaimplementowały do swoich procedur i przepisów 16% standardów NATO. W sojuszu obowiązuje około 2000 norm i 1200 porozumień o standaryzacji. Głównym celem NATO-wskich norm jest uzyskanie interoperacyjności między wszystkimi członkami.

Zapis o standaryzacji znalazł się także w umowie o specjalnym partnerstwie między NATO i Ukrainą, która została podpisana w 1997 roku. Jednak implementacja zachodnich standardów do ukraińskich sił zbrojnych rozpoczęła się dopiero w 2015 roku. Od tego momentu osiągnięcie zgodności z NATO jest zapisywane w głównych ukraińskich dokumentach planistycznych.

Wprowadzone do tej pory normy dotyczą między innymi takich kwestii jak umundurowanie, wyposażenie osobiste, wyżywienie czy rozwój nowych technologii. Dodatkowo jedna z ukraińskich jednostek specjalnych otrzymała certyfikat umożliwiający jej udział w operacjach wspólnie z siłami szybkiego reagowania NATO. Jest to pierwsza w historii jednostka spoza NATO, która otrzymała taki certyfikat.

Główną przyczyną jeszcze stosunkowo niskiego poziomu interoperacyjności jest brak systematycznego podejścia do wprowadzania i nadzorowania zmian, mała liczba personelu zaznajomionego z NATO-wskimi procedurami i niewielka znajomość języka angielskiego wśród ukraińskich żołnierzy. Inna część NATO-wskich norm będzie trudna do wprowadzenia z powodu wysokich klauzul bezpieczeństwa, do których Ukraińcy nie mogą być dopuszczeni.

Zobacz też: Ukraina wycofuje się ze współpracy wojskowej z WNP

(Ukrainian Defense Review Jul-Sep 2019)

Ministry of Defense of Ukraine, Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic