Chińskie lotnictwo systematycznie stara się podnieść poziom wyszkolenia swoich lotników. Jednym z podjętych kroków jest stworzenie kursów dla pilotów myśliwskich wzorowanych na amerykańskim Top Gun.

Opublikowany we wrześniu raport instytutu badawczego RAND podkreślał braki w wyszkoleniu i słabe umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nieprzewidzianych. Problem staje się szczególnie palący w obliczu coraz większej liczby nowoczesnych myśliwców w jednostkach liniowych i coraz bliższego wprowadzenia do służby J-20.

Według nowego raportu RAND widać coraz więcej zmian w programie szkolenia chińskich pilotów myśliwskich. Nowe scenariusze treningowe są bardziej skomplikowane i starają się jak najwierniej oddawać realia pola walki. Większy nacisk położono na „swobodną walkę powietrzną” i stawianie pilotów w nieprzewidzianych sytuacjach.

Jest to jednak dopiero początek niezbędnych przemian. Raport podkreśla ciągłe stosowanie przestarzałej taktyki, słabą dyscyplinę podczas codziennych treningów i niski poziom koordynacji z innymi rodzajami lotnictwa.

(thefiscaltimes; fot. mxiong, Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0)

mxiong, Creative Commons Uznanie autorstwa 2.0