Po kolejnym spotkaniu przedstawicieli Egiptu i Etiopii nie osiągnięto porozumienia w sprawie konstruowanej przez Addis Abebę Tamy Wielkiego Odrodzenia u źródeł Nilu Błękitnego. Projekt zakłada budowę hydroelektrowni, której zbiornik ma być wypełniany przez siedem lat po oddaniu obiektu. W negocjacjach bierze również udział Sudan, jednak to między Egiptem a Etiopią dochodzi do najpoważniejszych napięć wokół inwestycji.

Sudański minister irygacji Jasser Abbas poinformował, że strona etiopska odrzuciła wszelkie proponowane projekty i nie przedstawiła planu, według którego zbiornik ma być wypełniany. Egipcjanie dodają również, że Addis Abeba pozostaje głucha na wszelkie próby wypracowania kompromisu niezagrażającego polityce wodnej Kairu.

Egipt dąży do włączenia Stanów Zjednoczonych w negocjacje. Bassam Radi, rzecznik egipskiego prezydenta, oświadczył, iż negocjacje w obecnym formacie utkwiły w martwym punkcie, dlatego konieczna jest interwencja z zewnątrz. Rzeczniczka prasowa Białego Domu Stephanie Grisham stwierdziła, że Waszyngton wspiera Etiopię, Egipt i Sudan w wysiłkach mających na celu wynegocjowanie porozumienia uwzględniającego racje wszystkich zainteresowanych.

Według Etiopii to stanowisko Egiptu uniemożliwia osiągnięcie porozumienia. Addis Abeba oskarża Kair o wycofywanie się z dotychczasowych ustaleń dotyczących ochrony środowiska i wpływu inwestycji na społeczności zamieszkujące obszary nad Nilem. Zaproszenie Stanów Zjednoczonych do rozmów oznacza dla Etiopczyków zanegowanie wszystkiego, co udało się do tej pory wynegocjować w formule trójstronnej.

Szacuje się, że Nil Błękitny zaopatruje w wodę 85% ludności Egiptu. Dla Kairu polityka wodna ma szczególne znaczenie, dlatego z takimi obawami spogląda on na wszelkie próby wpływania na przepustowość rzeki. Dla Sudanu budowa tamy nie niesie aż tak dużego zagrożenia. Addis Abeba stoi na stanowisku, że projekt doprowadzi do ożywienia gospodarczego całej Afryki Wschodniej.

Zobacz też: Rabat dla Izraela za zgodę na U-Booty dla Egiptu

(apnews.com; na fot. prace przy budowie Tamy Wielkiego Odrodzenia)

Jacey Fortin, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International