Szef działu zakupów w US Air Force, wicesekretarz lotnictwa William LaPlante, w czasie posiedzenia senackiej komisji do spraw sił zbrojnych zapowiedział, że program budowy nowego bombowca strategicznego będzie realizowany zgodnie z zasadą sztywnej ceny (fixedprice). Oznacza to, że w razie przekroczenia przez producentów planowanych kosztów nadwyżka będzie pokrywana z funduszy przedsiębiorstwa.

Zwykle ten rodzaj finansowania jest stosowany przy przetargach, w których koszty można przewidzieć z dużą dokładnością na podstawie wcześniejszych doświadczeń z fazy projektowej. Ponieważ opracowanie od podstaw bombowca strategicznego wiąże się z wielkimi kosztami i nieprzewidzianymi przeszkodami, wybrana metoda finansowania programu sugeruje, że zarówno konsorcjum Lockheed Martin/Boeing, jak i Northrop Grumman będą opierać się w dużej mierze na już istniejących i przebadanych rozwiązaniach.

Zresztą już w ubiegłym roku LaPlante zapowiedział, że zwycięzca przetargu na Long Range Strike Bomber nie zostanie wyłoniony jedynie na podstawie projektu, ale po przeprowadzeniu prób porównawczych poszczególnych urządzeń technicznych, prototypów czy latających demonstratorów technologii. Rozstrzygnięcie przetargu na projekt nowego bombowca planowane jest na czerwiec tego roku.

(combataircraft.net, U.S. Air Force photo/ Staff Sgt. Bennie J. Davis III)