Przedstawiciele państw uczestniczących w misji stabilizacyjnej w Lesotho podkreślili, że obecność żołnierzy działających pod egidą Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej (SADC) okazała się kluczowa dla przeprowadzeniu w kraju reform. Utrzymanie pokoju i stabilności zagrożone było przez problemy wewnętrzne, wśród których jednym z najważniejszych było zamordowanie przez oficerów szefa sztabu generalnego.

Delegacja składająca się z przedstawicieli Zambii, Tanzanii i RPA spotkała się z oficerami biorącymi udział w operacji SAPMIL. Stwierdzili oni, że obecność żołnierzy umożliwiła stworzenie atmosfery stabilności sprzyjającej przeprowadzeniu wielu reform w kluczowych sektorach państwa. Jednym z celów obecności oddziałów koalicji w kraju jest przeszkolenie miejscowych oddziałów policji konnej.

Również przedstawiciele Unii Afrykańskiej pozytywnie oceniają efekty operacji SAPMIL. Przedstawiciele SADC zyskali pełne poparcie organizacji która obiecała wesprzeć misję stabilizacyjną w Lesotho.

Zobacz też: Południowoafrykańskie Gripeny przeciwko kłusownikom

(lestimes.com)

Cpl. Jad Sleiman, US Marine Corps