Wobec wzajemnie podzielanej wizji programu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, MEADS International i Polska Grupa Zbrojeniowa SA podpisały list intencyjny o zbadaniu możliwości współpracy i wzajemnie korzystnych możliwości biznesowych związanych z tym programem.

Porozumienie obejmuje możliwość wejścia PGZ w rolę partnera MEADS obok Lockheed Martina i MBDA. Korzyści z tego zapewnią PGZ długoterminowy udział w przyszłej rozbudowie i eksporcie Rozszerzonego Systemu Obrony Powietrznej Średniego Zasięgu MEADS. Poprzez to porozumienie, znacząco większy niż pięćdziesięcioprocentowy udział w produkcji w odniesieniu do wartości kontraktu na system Wisła, będzie wykonywany przez polski przemysł i instytuty.

– Czujemy się zaszczyceni i ukontentowani, że możemy połączyć siły z wiodącą polską firmą obronną dla zaoferowania sprawdzonego systemu obrony powietrznej i antyrakietowej MEADS w Polsce – powiedział wiceprezes MEADS Tom Oles – Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania, fachowości, innowacyjności i zdolności przemysłowych PGZ i jej pracowników i jesteśmy dumni, że mamy okazję pracować razem. Nasze porozumienie opera się na partnerstwie, a nie jedynie na produkcji części.

Kluczowe aspekty oferty MEADS obejmują:

  • Opracowanie inżynieryjne systemu i integrację
  • Technologie radarowe
  • Koprodukcję rakiet PAC-3
  • Produkcję pakietów półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych i zintegrowanych monolitycznych układów mikrofalowych opartych na technologii GaN
  • Produkcję i testowanie aktywnej głowicy dla pocisków krótkiego zasięgu
  • Produkcję niskokosztowego pocisku przechwytującego średniego zasięgu dla systemu Wisła i wykorzystania go w przyszłości w systemie MEADS

Sprawdzony w trzech udanych próbnych strzelaniach, MEADS stanowi kulminację kooperacyjnego partnerstwa Niemiec, Włoch i Stanów Zjednoczonych nawiązanego w celu zaprojektowania, opracowania i budowy najnowocześniejszego i najbardziej skutecznego systemu obrony powietrznej i antyrakietowej na świecie. Zanim jeszcze sfinalizowana zostanie specyfikacja produkcyjna, Polska ma możliwość dostosowania komponentów systemu do swych narodowych potrzeb w ramach programu Wisła. Ta praca będzie w większości wykonana przez polski przemysł.

MEADS International to wielonarodowe konsorcjum z siedzibą w Orlando na Florydzie, które jest głównym wykonawcą systemu MEADS. Głównymi podwykonawcami i partnerami konsorcjum są MBDA we Włoszech i w Niemczech oraz Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych.

(Informacja prasowa MEADS International, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl