Inspektor wojsk lądowych Bundeswehry generał broni Jörg Vollmer i jego litewski odpowiednik generał Valdemaras Rupšys podpisali porozumienie o pogłębieniu współpracy obu państw. Umowę sygnowano 21 października w Wilnie. Jednym z punktów było zatwierdzenie afiliacji litewskiej brygady zmechanizowanej „Żelazny Wilk” do dowództwa niemieckiej 10. Dywizji Pancernej.

Porozumienie poszerza możliwości w zakresie wspólnych ćwiczeń sztabowych i poligonowych. Zapewnia również wymianę żołnierzy, w tym oficerów, między litewskimi i niemieckimi związkami taktycznym. Będą prowadzone kolejne szkolenia żołnierzy, polepszeniu mają ulec zdolności do współdziałania 10. Dywizji Pancernej i brygady „Żelazny Wilk” na polu walki.

Porozumienie jest kolejnym filarem współpracy na linii Berlin–Wilno. Warto wspomnieć, że Niemcy są państwem ramowym batalionowej grupy bojowej NATO na Litwie. Na jej terytorium stacjonuje około 450 żołnierzy Bundeswehry. W ostatnim czasie Niemcy urosły do rangi drugiego największego sojusznika Litwy, ustępując miejsca jedynie Stanom Zjednoczonym. Zwolenniczką takiego kursu jest prezydent Dalia Grybauskaitė.

W ostatnim czasie oba państwa dokładają wszelkich starań do intensyfikacji współpracy wojskowo-technicznej. Niemcy uczestniczą aktywnie w modernizacji litewskich sił zbrojnych, w tym dostawie osiemdziesięciu ośmiu bojowych wozów piechoty Boxer, które przydzielono na stan dwóch batalionów brygady „Żelazny Wilk”. Ponadto Litwini pozyskali samobieżne armatohaubice PzH 2000 i wojskowe ciężarówki Unimog.

Zobacz też: Czechy i Rumunia chcą ściślejszej współpracy z Niemcami

(janes.com)

materiały prasowe Rheinmetalla