Stacjonująca w Kadenie amerykańska 353. Grupa Operacji Specjalnych otrzymała pod koniec ubiegłego roku pierwszy samolot MC-130J Commando II. Maszyny te zastępują we wszystkich jednostkach specjalnych starsze MC-130P Combat Shadow.

Nowe samoloty charakteryzują się większym udźwigiem, zasięgiem i prędkością w stosunku do poprzedników, którzy pozostają w służbie od połowy lat osiemdziesiątych. MC-130P wykorzystywane były między innymi w czasie operacji w Panamie i w Pustynnej Burzy w roli latających cystern. W rejonie Pacyfiku wykonały więcej niż tuzin jawnych operacji włączając w to misje w ramach Enduring Freedom i Iraqi Freedom oraz misje niesienia pomocy humanitarnej.

Wprowadzenie do służby MC-130J jest częścią szerszego programu wymiany samolotów bazujących na C-130 i należących do Dowództwa Operacji Specjalnych USAF. W tej chwili są już wycofywane MC-130E, AC-130H i MC-130P, a za jakiś czas rozpocznie się wycofywanie AC-130U, AC-130W i MC-130H. Wszystkie one zostaną zastąpione samolotami na bazie nowego C-130J, dzięki czemu zwiększona zostanie efektywność całej floty jak również współczynnik wspólnych części zamiennych, co przełoży się na niższe kosztu obsługi.

Nowe maszyny zapewnią wzrost bezpieczeństwa i dokładności w wykonywaniu misji specjalnych jak transport oddziałów specjalnych na i z terytorium wroga, zrzuty zaopatrzenia, loty na minimalnym pułapie, tankowanie w powietrzu śmigłowców i przemiennopłatów.

(c-130.net, fot. Maciej Hypś, konflikty.pl)

Maciej Hypś, konflikty.pl