Japońskie Lądowe Siły Samoobrony przechodzą największą reorganizację w swoich dziejach. Oprócz brygady piechoty morskiej otrzymały również wreszcie zintegrowane naczelne dowództwo.

O utworzeniu formacji wzorowanej na amerykańskich marines zaczęto głośno mówić w roku 2014. Z myślą o niej w kolejnych latach zamówiono transportery pływające AAV-7 i przemiennopłaty MV-22 Osprey, natomiast Mitsubishii Heavy Industries rozpoczął prace nad własną amfibią. Specyficzne wymagania stawiane piechocie morskiej zostały również uwzględnione przy projektowaniu kołowego niszczyciela czołgów MCV 8×8 i nowego kołowego transportera opancerzonego. Głównym zadaniem japońskich marines ma być odbijanie rozciągniętych między Kiusiu i Tajwanem wysp i wysepek, w tym spornego z Chinami archipelagu Senkaku.

Nową jednostkę nazwano Suiriku kidō-dan, co można przetłumaczyć na polski jako Amfibijne Siły Szybkiego Reagowania. Oficjalna nazwa anglojęzyczna to Amphibious Rapid Deployment Brigade (ARDB). Powołana do życia 27 marca jednostka stacjonuje w Camp Ainoura w Sasebo i liczy obecnie 180 żołnierzy. Docelowo liczebność brygady ma wynieść 2100 ludzi. Do tej pory rolę piechoty morskiej odgrywał wchodzący w skład 4. Dywizji. 16 pułk piechoty z Ōmury w pobliżu Nagasaki. Dowódcą ARDB został generał major Shinichi Aoki, wcześniej zastępca szefa sztabu Armii Zachodniej.

Jeszcze ważniejszym wydarzeniem jest powołanie naczelnego dowództwa wojsk lądowych, na którego czele stanął generał porucznik Shigeru Kobayashi. Do tej pory Lądowe Siły Samoobrony (GSDF) składały się z pięciu samodzielnych armii odpowiadających za obronę poszczególnych części kraju. Stało to w dużym kontraście do Morskich i Powietrznych Sił Samoobrony, które od początku miały swoje naczelne dowództwa.

Ta paradoksalna sytuacja była pokłosiem doświadczeń drugiej wojny światowej, kiedy sztab generalny armii zdobył decydujący wpływ na politykę. Podczas tworzenia GSDF brano pod uwagę powtórzenie takiego czarnego scenariusza. Obawy są żywe do dziś. Minister obrony Itsunori Onodera gorąco zapewniał o utrzymaniu właściwej cywilnej kontroli nad wojskowymi.

Zobacz też: Japonia zainteresowana niemieckimi czołgami

(janes.com, kyodonews.net)

US Marine Corps / Cpl. Jonathan R. Waldman