Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium. Zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic. Jako podstawowy element systemu obronnego państwa uczestniczą w realizacji polityki bezpieczeństwa i polityki obronnej.

Dwudziestominutowy film, który Wam prezentujemy, zrealizowano do celów promocji Wojska Polskiego w Internecie. Jedna wersja spotu i filmu promuje Wojsko Polskie hasłem „Wojsko Polskie – Twoja Armi@”, druga będzie promować Wojsko Polskie w NATO i Unii Europejskiej.

Film ma promować Wojsko Polskie i profil Wojsko Polskie Twoja Armi@ – oficjalny profil Wojska Polskiego na YouTube.