Flyeye to mini bezzałogowy statek powietrzny klasy MALE mający szerokie zastosowanie w celach wojskowych i cywilnych. Wykorzystuje się go do wyznaczania współrzędnych celu dla artylerii, współpracy z systemami artyleryjskimi jako środek rozpoznania ogniowego, obserwacji pola walki, obserwacja granic państwa. Dla celów cywilnych dron może być wykorzystywany do zabezpieczenia imprez masowych, monitorowania klęsk żywiołowych i ich skutków lub poszukiwań w terenach zalesionych. Do tej pory WB Electronics dostarczyło 48 platform powietrznych.