Hornet jako pomnik upamiętniający Speichera
(fot. Mikejapp, Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0)