Cpt. Corsi w Albatrosie atakuje bolszewicki pociąg pancerny. Mal. James B. Deneen.