Haubica podczas strzelania, widoczne wbite w ziemię lemiesze