Zdobyczne radzieckie rusznice PTRD, południowa Rosja, lato 1943