Posts tagged Polskie Centrum AntyTerrorystyczne


Publicystyka i wywiady

Polskie Centrum AntyTerrorystyczne – nowoczesne centrum operacji

Obecnie stoją przed nami ogromne szanse rozwoju gospodarczego, kulturowego, społecznego oraz w innych sferach. Niestety w związku z szerszymi perspektywami postępu pojawiają się również zagrożenia, które każde państwo próbuje wyeliminować. Jak ujęte zostało w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, zapewnienie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, wolności, bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i obywatela, a także zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochrona środowiska naturalnego w warunkach zrównoważonego rozwoju jest niezbędnym podłożem funkcjonowania państwa i obywateli.

Czytaj dalej 0 Komentarzy