Posts tagged Karol Gustaw


Nowożytność

Karol Gustaw

[[Młodzieńcze lata]]Wittelsbachowie byli jednym z wielu średniowiecznych rodów w Niemczech. Utracił on majątek, wpływy i rozgałęził się na wiele linii. Otóż, z jednej z nich ( tej rzekomo najznamienitszej) wywodził się Jan Kazimierz, władca Palatynatu Dwóch Mostów.

Czytaj dalej 1 Komentarz