Posts tagged Judt


Wielkie złudzenie Esej o Europie
Książki

Tony Judt – „Wielkie złudzenie? Esej o Europie”

„Wielkie złudzenie” to niespełna dwustustronicowy esej opowiadający o historii zjednoczonej Europy i polemizujący z ideą tworzącą jej fundament. Nie można go jednak zakwalifikować jednoznacznie ani jako eurosceptycznego w najpowszechniejszym znaczeniu tego słowa. Autor nie sprzeciwia się bowiem integracji europejskiej jako takiej, powiedziałbym raczej, że przeciwstawia się jej praktycznemu wdrożeniu i towarzyszącej temu hipokryzji historycznej.

Czytaj dalej 0 Komentarzy