Posts tagged Heinrich Himmler


Druga wojna światowa

Rysy i pęknięcia na brunatnym szkle. Krótki przegląd biografii hitlerowskiej świty

Wydaje się, że dziś postać Adolfa Hitlera została już odmitologizowana w historiografii, jednak biografie jego notabli są nadal małe znane. Sylwetki Göringa czy Himmlera wciąż kojarzą się głównie z władzą, potęgą, siłą, bogactwem, wiernością ideom, perfekcjonizmem, hardością, przestrzeganiem rozkazów etc. W rzeczywistości ich życiorysy wyglądają zupełnie inaczej.

Czytaj dalej 0 Komentarzy