„Zagadnienia fizycznej walki z zagrożeniami terrorystycznymi” – red. Kuba Jałoszyński