Minister spraw wewnętrznych Iranu, Mostafa Mohammad-Najjar, przybył do Moskwy, gdzie prowadzi rozmowy z rosyjskimi politykami na temat rozszerzenia współpracy tych dwu państw w dziedzinie przeciwdziałania handlowi narkotykami. Jego partnerami do rozmów są szef Federalnej Służby ds. Kontroli Narkotyków – Wiktor Iwanow oraz jego rosyjski odpowiednik, czyli minister spraw wewnętrznych – Raszyd Nurgalijew.

Jak podkreśla irański polityk Rosja i Iran mają wspólne interesy w zapobiegnięciu procederu jakim jest handel narkotykami i nieodzownie łącząca się z nim przestępczość zorganizowana. Te dwa państwa leżą na trasie głównych szlaków przemytu narkotyków do Europy. Iran stanowi punkt wyjścia dla ścieżki biegnącej przez Afganistan, Bałkany oraz Europę. Natomiast z Rosji przemyt narkotyków biegnie głównie przez Afganistan i Azję Centralną w kierunku Europy. Z tego powodu wskazana jest pogłębiona współpraca w tym zakresie, aby wspólnymi siłami dążyć do obniżenia destabilizującego wspływu narkotyków na bezpieczeństwo wewnętrzne obu krajów.

Najjar zapowiedział również, iż podczas jego wizyty zostaną podpisane dwa bardzo ważne porozumienia między obu państwami. Pierwsze ma dotyczyć współpracy w kwestii bezpieczeństw i granic, a drugie będzie traktować o szeroko pojętej wymianie informacji na temat zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się przemytem narkotyków.

(irna.ir)