Władysław Studnicki – „Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej”