„Wehrmacht. Legenda i rzeczywistość” – Wolfram Wette