„Warszawa 1920. Nieudany podbój europy. Klęska Lenina” – Adam Zamoyski