„U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych Ameryki” – Robert Kłosowicz