Swietłana Aleksijewicz – „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010. Stron 351.