„Samochody pancerne i transportery opancerzone Wojska Polskiego 1918 – 1950” – A. A. Kamiński, T. Szczerbicki