„Rysiek z Kedywu” – Patrycja Bukalska, Stanisław Aronson