Rolf Michaelis, Estończycy w Waffen SS i innych formacjach niemieckich, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010