Richard W. Byrd, Od kampanii w Polsce do klęski Rzeszy. Wspomnienia niemieckiego grenadiera pancernego, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2010, ss. 298.