„Pojedynki Snajperskie. Historia, technika, współczesność” – Marek Czerwiński