„Podziemny skarbiec Rzeszy” – Leszek Adamczewski, Paweł Piątkiewicz