„Niemcy 1890- 1945. Dzieje państwa i społeczeństwa” – Tadeusz Kotłowski