„Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918 – 1943” – Wojciech Materski