„Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego” – Zbigniew Wawer