Mark Sołonin – „Na uśpionych lotniskach…”. Rebis, październik 2009. ISBN: 978-83-7510-258-1.