Mariusz Borowiak – „Mała flota bez mitów”. Almapress 2010. Stron 368.