Maria Nurowska – „Mój przyjaciel zdrajca”. WAB 2011. ISBN: 978-83-7414-912-9. Liczba stron: 264.