Tadeusz Antoni Kisielewski, to znany polski politolog, geopolityk i analityk stosunków międzynarodowych. W swoich publikacjach porusza różne tematy jak np. zagadkowa śmierć gen. Sikorskiego. Teraz natomiast postanowił napisać książkę na temat zbrodni katyńskiej, starając się przedstawić wyniki własnych badań i poszukiwań, jednocześnie powołując się na znane wcześniej dokumenty, interpretując je jednak w nowym ujęciu.
W polskiej historii wiele było momentów trudnych, klęsk; żaden jednak epizod nie zapisał się w niej w taki sposób jak zbrodnia katyńska. Już samo słowo Katyń wywołuje w Polakach ogromne emocje. Fakt ten związany jest nie tylko z samą zbrodnią, ale także z naleciałością historyczną, o której pisze w swojej książce Tadeusz Kisielewski.
Książka Kisielewskiego jest kolejną już pozycją dotyczącą katyńskiego mordu, patrząc na ogrom powstałych już na ten temat prac można mieć wrażenie, że temat został wyczerpany, jednak autor prezentuje w swojej książce nowe fakty historyczne, które albo niedawno ujrzały światło dzienne, albo też do dziś nikt o nich nie wspominał. Warto tu chociażby wspomnieć o ciekawym zdaniu jakie prezentuje autor o polityce Wielkiej Brytanii, łącząc zbrodnię katyńską i jej późniejsze tuszowanie ze śmiercią generała Sikorskiego. Takie szerokie ujęcie badanego tematu pozwala czytelnikowi nie tylko poznać fakty historyczne dotyczące Katynia jak też przyswoić ówczesną sytuację geopolityczną, która na samą zbrodnię wpłynęła. Już we wstępie autor pisze, że do napisania książki skłoniła go niska świadomość historyczna młodych Polaków, mała wiedza dotycząca Katynia. I można odnieść wrażenie, że mimo faktu iż książka dotyczy zagadnień historycznych, to jest pisana językiem przystępnym, a daty i fakty zostały ograniczone do minimum, a autor skupia się przede wszystkim na ich analizie i ciekawym przedstawieniu.

W polskiej historiografii miejsce Katynia jest bardzo znaczące, jednak wpływ na to miała nie tylko sama zbrodnia, ale także stosunek polityków do niej. Mataczenie, tuszowanie i kłamstwa, które były powiązane z Katyniem na trwałe sprawiły, że zbrodnia katyńska jest tematem ważnym w naszym kraju. Aby objąć cały temat nie można pominąć kolejnych niemalże 70 lat, które wpłynęły na postrzeganie tego wydarzenia, dlatego też w książce możemy odnaleźć rozdziały nie tylko o stosunku władz polskich do zbrodni na przestrzeni lat, które prowadziły politykę kłamstwa albo milczenia, ale także o działaniach kolejnych władz Rosji aż do prezydenta Putina. Nie brak tu także wzmianek o wpływie Katynia na politykę międzynarodową nie tylko w czasie II wojny światowej w kontekście układu Sikorski – Majski, ale także przez cały okres zimnej wojny gdzie sprawa ta także budziła spore kontrowersje.

Tadeusz Antoni Kisielewski ukazał w swojej książce zbrodnię katyńską w perspektywie najnowszych badań historycznych. Opisuje nie tylko zbrodnię, ale także jej motywy, okres ukrywania i powiązanie z szeroko pojętą polityką, aż po współczesne kontrowersje dotyczące tego stalinowskiego mordu. „Katyń. Zbrodnia i kłamstwo”, to pozycja nie tylko dla pasjonatów historii, ale przede wszystkim dla osób, które o Katyniu wiedzą niewiele. Adresatem tej książki powinni być przede wszystkim ludzie młodzi. Pozycja ta pisana przystępnym językiem jest chyba najbardziej aktualną obecnie książką dotyczącą zbrodni katyńskiej, jednocześnie jest pracą wszechstronną, obejmującą temat w szerokim kontekście. Łącząc to z ciekawostkami historycznymi jakie serwuje nam autor, otrzymujemy godną polecenia książkę o jakże istotnym, martyrologicznym epizodzie polskiej historii.