„Jugosławia. Państwa sukcesyjne” – Wiesław Walkiewicz