Jerzy Besala – „Najsłynniejsze miłości królów polskich”. Bellona 2009. Stron: 370. ISBN: 978-83-11-11599-6