Średniowiecze cechowała między innymi ogromna wola podporządkowania sobie przez chrześcijan Ziemi Świętej, gdzie urodził się, nauczał i został ukrzyżowany Jezus Chrystus. Ludność Europy nie mogła ścierpieć, że tak ważne dla nich ziemie znajdują się pod panowaniem innowierców. Stąd narodził się ruch krucjatowy, zapoczątkowany przez papieża Urbana II. Najnowsza publikacja Bellony przybliża Czytelnikom burzliwy okres od roku 1096 (I krucjata) do 1291 (zdobycie Akry przez mameluków).

Książka Jamesa Harpura jest wydawnictwem czysto encyklopedycznym. Na 128 stronach zamieszczono jedynie zarys najważniejszych wydarzeń z okresu krucjat do Ziemi Świętej. Czytelnik mający elementarną wiedzę na ten temat z pewnością nie znajdzie w tej książce wiele godnego uwagi. „Krucjaty” dają jedynie pewien ogólny obraz, zdecydowanie wymagający poszerzenia. Sam Autor we wstępie wspomina, że celem publikacji było „zachęcenie czytelnika do sięgnięcia po bardziej specjalistyczne prace”.

Książka jest podzielona na dziewięć rozdziałów ułożonych chronologicznie. Każdy poprzedzony jest króciutkim wprowadzeniem do opisywanych wydarzeń. Ponadto w książce znajduje się kilka ramek dodatkowo poszerzających wybrane zagadnienia (na przykład historię joannitów, templariuszy czy krzyżaków). Wspomnieć warto również o krótkich biogramach najważniejszych postaci tego okresu oraz tablicy zestawiającej chronologicznie wydarzenia. Jednocześnie jest to książka, która prezentuje się bardzo ładnie, zamieszczono w niej wiele reprodukcji obrazów, niektóre zajmują całą stronę. Dzięki temu przyciąga Czytelnika już przy pierwszym wertowaniu.

W trakcie czytania natknąć się można na kilka dość rażących błędów logicznych w zdaniach. Sformułowania takie jak „tłum rodziców dzieci odnalazł i zamordował jego ojca” czy „przerwali potężny łańcuch przegradzający zatokę, by uniemożliwić statkom wpłynięcie” nie mają prawa znaleźć się w żadnej poważnej książce. Trudno jednak winą za to obarczać Autora, nie mając dostępu do tekstu oryginalnego. Ja raczej doszukiwałbym się tutaj niechlujstwa tłumacza i korekty.

Podsumowując, książka |Jamesa Harpura może być doskonałym prezentem szczególnie dla młodych pasjonatów historii, dopiero rozbudzających swą ciekawość. Prosty i klarowny język, niewielka objętość i bardzo ładne, kolorowe wydanie z pewnością zachęcą młodych ludzi do sięgnięcia po nią. Jednocześnie odradziłbym zakup wszystkim, którzy temat krucjat chcą zgłębić. W książce brytyjskiego Autora nie znajdą zbyt wiele szczegółów.