Po raz kolejny przychodzi mi zrecenzować książkę dotyczącą terroryzmu. Świadczy to o tym, jak popularny jest ostatnio ten temat. Od kilku lat pojawia się na ten temat wiele publikacji poruszających różne jego aspekty. Skoro wychodzą kolejne pozycje, znaczy to, że istnieje wśród czytelników zapotrzebowanie, bo wydawcy nie prowadzą działalności humanitarnej i wydają to, co ma szansę się dobrze sprzedać. Tak też jest z książką wydawnictwa TRIO „Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej”, która powstała dzięki współpracy Krzysztofa Liedela i Pauliny Piaseckiej. Posiadają oni odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie, ponieważ oboje zajmują się zawodowo zagadnieniami terroryzmu, pracowali w odpowiadających za tą problematykę wydziałach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, są wykładowcami w Collegium Civitas, a także odbyli odpowiednie staże w Stanach Zjednoczonych. Można się więc po nich spodziewać solidnej i fachowej publikacji.

O ile większość publikacji na temat terroryzmu poświęconych jest samym terrorystom, organizacjom terrorystycznym, historią tego zjawiska czy technikom przez nich używanym, o tyle ta książka dotyczy drugiej strony barykady, czyli potencjalnych ofiar zamachowców i jest to cecha, która wyróżnia ja z tłumu, a także powoduje, że krąg zainteresowanych nią osób powinien być znacznie szerszy niż tylko osoby zainteresowane tematyką. W końcu w dzisiejszych, niespokojnych czasach każdy z nas może stanąć oko w oko z zagrożeniem spowodowanym przez terrorystów, czy to w pracy, czy to w miejscu publicznym, czy choćby na wakacjach w kraju gdzie zagrożenie to jest większe, lub w jakiejkolwiek podróżny samolotem. Dlatego edukacja społeczeństwa, jak należy postępować w niebezpiecznych sytuacjach, jest tak ważna, gdyż odpowiednia wiedza może pomóc ochronić życie własne i innych.

Temu ma służyć opisywana książka, która właściwe jest poradnikiem, a może bardziej właściwe byłoby tu słowo podręcznikiem, z zakresu edukacji antyterrorystycznej. Posiada ona cechy typowe dla podręczników, czyli zwięzły język, sztywne trzymanie się tematu, sporo definicji, a całość podana w sposób bardzo syntetyczny. Poszczególne problemy najpierw są opisywane tekstem ciągłym, a na końcu wielu rozdziałów znajdziemy ich podsumowanie „od myślników”. Rozdziały są bardzo krótkie i poruszają bardzo konkretne zagadnienia, na przykład: Czym jest terroryzm, werbunek do organizacji terrorystycznych, jak przetrwać okres uwięzienia, jak postępować w trakcie operacji antyterrorystycznych itp.

Pomimo niewielkiej – bo liczącej tylko 130 stron, niezbyt dużego formatu – objętości, książka porusza wszystkie zagadnienia, jakie mogą być pomocne obywatelowi, który chce zrobić coś, aby poprawić swoje bezpieczeństwo. Jest tutaj definicja terroryzmu, cele i metody, jakimi się posługuje oraz opis sytuacji prawnej zjawiska w Polsce. Stanowi to pewną teoretyczną podstawę do właściwej części, czyli konkretnych porad, jak się zachować w przypadku zetknięcia się z aktem terrorystycznym lub też, co należy uczynić, aby takie niebezpieczeństwo zneutralizować. Autorzy zawarli tu opisy metod werbunkowych do organizacji terrorystycznych, istniejących w USA i Wielkiej Brytanii akcji profilaktycznych mających na celu zaktywizowanie społeczeństwa, aby poprzez odpowiednią postawę pomagała państwowym służbom w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń; dalej jest poradnik zakładnika, krótki kurs pierwszej pomocy oraz ogólne zasady zachowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego. Pod tym ostatnim pojęciem kryją się na przykład zasady postępowania w przypadku użycia przez terrorystów broni masowego rażenia czy też jak zachowywać się w razie porwania samolotu. Ciekawym elementem jest poświęcenie osobnego rozdziału na opisanie przygotowania firmy na wypadek zagrożenia terrorystycznego. Nawet jeżeli ono nie wystąpi, to zdobyta widza pozwoli przedsiębiorcy odpowiednio przygotować jego zakład także na wypadek innych zagrożeń, na przykład katastrof naturalnych, pożaru itp., a także pozwoli mu lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.

Całość uzupełniona jest załącznikami w liczbie ośmiu, wśród których znajdziemy na przykład wskazówki jak rozpoznać terrorystę samobójcę, czy też jakie istnieją w Polsce stopnie alarmowe związane z zagrożeniem terrorystycznym. Znajdziemy tam tez ciekawy formularz ze wskazówkami, co należy krok po kroku czynić w wypadku odebrania telefonu z informacją o podłożeniu ładunku wybuchowego.
Aby uczynić jej przesłanie skuteczniejszym, część zawartych w niej informacji powinna być włączona do programu nauczania szkolnego na przykład w ramach przysposobienia obronnego. Jak wspomniałem książka jest niewielka, ale bogata w treść, która przyswojona, pozwoli uczynić kolejny krok nie tylko w kierunku poprawy bezpieczeństwa nas samych i naszego otoczenia, ale także w kierunku budowy społeczeństwa obywatelskiego, którego w Polce ciągle mamy za mało.