Henryk Samsonowicz – „Nieznane dzieje Polski”. Bellona, 2012. Stron: 268. ISBN: 978-83-11-12192-8.