„Grunwald 1410. Krok od klęski” – Witold Mikołajczak