„Europa. Między wschodem a zachodem” – Norman Davies